ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ

.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಇಷ್ಟಗಳು ಮುಖ್ಯವೇ?
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಇಷ್ಟಗಳು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನೈಜ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ ಇಷ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಸಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹವುಗಳು ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟಗಳು. ಈ ಇಷ್ಟಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಬುಕ್‌ನ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಟ್ ಇಷ್ಟಗಳು ರೋಬೋಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಷ್ಟಗಳು. ಈ ಇಷ್ಟಗಳು ಸಹಜವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಯಾವುವು?
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಗಳು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

.

ನೀವು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಷ್ಟಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.
ನೀವು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಖರೀದಿದಾರರು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

.

ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೇ?
ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲದ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ ಲೈಕ್‌ಗಳ ಮಿತಿ ಇದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಾನು ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ನೀವು ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿತರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

.

ಅಗ್ಗದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಲು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಮ್ಮ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

.

ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆದರೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಲೈಕ್‌ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳು.
ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

.